Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Τι είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί μια διαδικασία συμβουλευτικής που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις ικανότητές, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τις αξίες και τα κίνητρά τους, έτσι ώστε να πάρουν αποφάσεις για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού, οι νέοι μπορούν αφενός να αντλήσουν πληροφορίες χρήσιμες για τους ίδιους και αφετέρου να ενημερωθούν για προγράμματα σπουδών και για την αγορά εργασίας.

Γιατί είναι σημαντικός ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και κρίσιμες αποφάσεις για τους νέους, καθώς επηρεάζει τη ζωή τους σε πολλά επίπεδα. Οι συχνές αλλαγές στην αγορά εργασίας, οι σύγχρονοι επαγγελματικοί κλάδοι που αναδύονται, τα ενδιαφέροντα και οι προσδοκίες του ατόμου και του περιβάλλοντός του σε συνδυασμό, καθιστούν τη διαδικασία της επιλογής και της λήψη απόφασης μια απαιτητική διαδικασία που συχνά συνοδεύεται από έντονα συναισθήματα.

Σε ποιους απευθύνεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που θέλει να σχεδιάσει την ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική πορεία του ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή το επίπεδο εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να είναι χρήσιμος για:

  1. 1. Μαθητές που θέλουν να ανακαλύψουν τις σπουδές που θα τους ταίριαζαν.
  2. 2. Φοιτητές ή εργαζομένους, οι οποίοι επιθυμούν να εξερευνήσουν εναλλακτικές ή νέες διεξόδους του επαγγέλματός τους.
  3. 3. Αποφοίτους που θέλουν να ενημερωθούν για τον τρόπο αναζήτησης θέσεων εργασίας και τον κατάλληλο τρόπο σύνταξης του βιογραφικού σημειώματος, αλλά και για εκείνους που επιθυμούν να προετοιμαστούν για συνεντεύξεις.
  4. 4. Εργαζομένους που επιθυμούν να κάνουν στροφή καριέρας ή θέλουν να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία.
  5. 5. Ανέργους που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας

Πώς γίνεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός γίνεται με την καθοδήγηση ενός επαγγελματία συμβούλου. Ο ειδικά εκπαιδευμένος σύμβουλος συνομιλεί με τον ενδιαφερόμενο, χορηγεί τα ψυχομετρικά εργαλεία και στη συνέχεια τον ενημερώνει σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προφίλ του και με το εύρος των διαθέσιμων επιλογών που υπάρχουν βάσει του προφίλ που έχει δημιουργηθεί. Παράλληλα, ο σύμβουλος σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο διαμορφώνει ένα σχέδιο δράσης προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να καταφέρει να υλοποιήσει τους στόχους του και να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες του.