Τι είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί μια διαδικασία συμβουλευτικής που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις ικανότητές, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τις αξίες και τα κίνητρά τους, έτσι ώστε να πάρουν αποφάσεις για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού, οι νέοι μπορούν αφενός να αντλήσουν πληροφορίες χρήσιμες για τους ίδιους και αφετέρου να ενημερωθούν για προγράμματα σπουδών και για την αγορά εργασίας.

blog

Τι είναι το φαινόμενο του bullying;
Το φαινόμενο του bullying (εκφοβισμός), είναι ένα φαινόμενο που έχει μελετηθεί αρκετές δεκαετίες από τις επιστήμες κοινωνικής συμπεριφοράς, τόσο σε ό,τι αφορά το σχολικό πλαίσιο (όταν μιλάμε για τον σχολικό εκφοβισμό) όσο και την οικογένεια, την εργασία, την γειτονιά ή το διαδίκτυο.