ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η Συμβουλευτική Γονέων έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας στους γονείς με σκοπό τη λειτουργική διαχείριση της συμπεριφοράς τους. Συγκεκριμένα, η Συμβουλευτική Γονέων ασχολείται με :

bulletδυσκολίες στη σχέση του ζευγαριού
bulletδιαφωνίες στον τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών
bulletκατευθύνσεις σε ιδιαίτερες συμπεριφορές παιδιών