ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Λογοθεραπεία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση δυσκολιών που σχετίζονται με τις διαταραχές του λόγου συμβάλλοντας στη βελτίωση της ομιλίας. Συγκεκριμένα, για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η θεραπευτική παρέμβαση αφορά δυσκολίες οι οποίες έχουν να κάνουν με:

  • Φωνολογικές/Αρθρωτικές δυσκολίες
  • Τραυλισμό/Ταχυλαλία
  • Αναπτυξιακές Διαταραχές
  • Δυσκολία στην Κατανόηση
  • Νοητική Υστέρηση
  • Δυσκολία στην Έκφραση
  • Καθυστέρηση Λόγου/Ομιλίας
  • Επικοινωνιακές Δυσκολίες