ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Το κέντρο μας παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα σχολεία που φοιτούν οι μαθητές με σκοπό την ενημέρωση και τη συνεργασία με τον εκπαιδευτικό. Ειδικοί Παιδαγωγοί  επισκέπτονται το σχολείο που φοιτά ο μαθητής για τεθούν από κοινού οι στόχοι του θεραπευτικού προγράμματος για την ενίσχυση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών.